NGÀY TRƯỚC CÁC BẬC PHỤ HUYNH THƯỜNG HAY NHẮC NHỞ CON CHÁU RẰNG: KHÔNG ĐƯỢC MẢI CHƠI, PHẢI CHĂM CHỈ HỌC HÀNH

NHƯNG VỚI CHÚNG TÔI, CÓ LẼ VIỆC ĐÓ KHÔNG THỰC SỰ ĐÚNG. PHẢI RẤT MẢI CHƠI LÀ ĐẰNG KHÁC ;)

 

BỂ THỦY SINH

- Kích thước bể: 90 x 45 x 45 cm

- Đèn: ONF 90cm BW bản treo

- Lọc: JEBAO 404

- Vật liệu lọc: Mini Ring - Moutain Tree

- Chiller: BOYU LS-10A

- CO2: UP-Aqua, Mufan, ADA

- In Out: Mufan

Chụp bằng Iphone 11Pro max (Taken by Iphone 11Pro max)

 

Chụp bằng Sony Xperia Premium (Taken by Sony Xperia Premium)

 

 

BỂ CÁ ĐẦU BÒ

- Kích thước bể: 155 x 69 x 69 cm

- Loại bể: Lọc tràn dưới

- Vật liệu trang trí: Sỏi cuội cỡ lớn, đất nền nung Trung Quốc, lũa linh sam.

- Vật liệu lọc: Bông Odyssea, sứ thanh Trung Quốc

- Đèn: LED Odyssea

 

 

BỂ CÁ ĐĨA HOANG DÃ (WILD DISCUS FISH)

- Kích thước bể: 176 x 69 x 81 cm

- Vật liệu trang trí: Lũa linh sam, cát ADA

- Vật liệu lọc: Bông Odyssea, sứ thanh Qanhu, sứ viên Marine Pure

- Đèn: LED Odyssea

 

BỂ CÁ CHIM TRẮNG (...)

- Kích thước bể: 120 x 47 x 69 cm

- Vật liệu trang trí: Lũa Đỗ quyên xoắn, cát ADA

- Vật liệu lọc: Bông Odyssea, sứ thanh Keyrsin + Đài Loan

- Đèn: LED Odyssea

 

BỂ CÁ RỒNG (RED SHORT AROWANA)

- Kích thước bể: 155 x 69 x 69 cm

- Vật liệu lọc: Bông Odyssea, sứ thanh Keyrsin + Đài Loan

- Đèn: T5HO Odyssea

 

 

Tháng 2/2018 - Quay bằng SONY NEX 5T (Taken by SONY NEX 5T)

 

BỂ CÁ RỒNG (RED AROWANA FISH)

- Kích thước bể: 155 x 69 x 69 cm

- Đèn: T5 HO ODYSSEA

- Vật liệu lọc: Moutain Tree

Bạn cá rồng này ra nhập K-Aqua vào tháng 10/2016

 

Tháng 3/2018 - Quay bằng SONY NEX 5T (Taken by SONY NEX 5T)

Tháng 2/2018 - Quay bằng SONY NEX 5T (Taken by SONY NEX 5T)

Tháng 8/2022 - Quay bằng SONY NEX 5T (Taken by SONY NEX 5T)

Bạn ý đã già và không còn giữ được màu đỏ tươi nữa

 

 

BỂ CÁ VÀNG RANCHU (CHINESE RANCHU GOLD FISH)

- Kích thước bể: 155 x 69 x 50 cm

- Đèn: LED XIMA

- Vật liệu lọc: Moutain Tree

Quay bằng SONY NEX 5T (Taken by SONY NEX 5T)

 

 

 

 

hotline hotline
popup

Số lượng:

Tổng tiền: